ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda üretimi yapan firmaların, gıda güvenliğini daha iyi bir seviyeye çıkartmak için gereken kalite ve fiziksel şartlarını sağlayan uluslararası bir standarttır. Ham maddenin temininden başlayarak, ürünün tüm üretim süreçleri ve ambalaj seçimi dahil son tüketiciye ulaşana kadar olan bütün basamaklarında, güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlamak, kuruluşun bütün yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi oluşturulması, sürdürülmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncellemelerin yapılarak ve sürekli iyileştirme faaliyetinin hedef alındığı uluslar arası ISO 9001 ve uluslar arası Codex Alimentarius Komisyonu(CAC) tarafından geliştirilen HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri baz alınarak hazırlanmış bir standarttır.

ISO 22000 Gıda zincirinde yer alan kuruluşlarında yaşanan yönetim sistem standartı karmaşıklığını ortadan kaldırmak için yayınlanmış uluslararası bir standarttır.
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni; gıda üreten işletmeler, gıda satan işletmeler, gıda servisleri, hazır yemek üreten işletmeler, gıda bileşenleri üreten işletmeler, ambalaj malzemeleri ve gıda ile temasta bulunan ürünleri üreten işletmeler, temizlik ve sanitasyon ajanları, ekipman sağlayan işletmeler, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren işletmeler, depolama ve dağıtım hizmeti veren işletmeler; özetle gıda üretiminin her alanıyla ilişkili olan tüm işletmelere uygulanabilmektedir.
FAYDALARI NELERDİR ?
• HACCP Kuralı ilkelerine uygunluk,
• Firmanıza Uluslararası anlamda güvenilirlik,
• Firmada ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımını,
• Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım,
• Ürün, hizmet ve personel kalitesinde artış,
• Çalışma ortamında iyileşme,
• İş verimliliği ve memnuniyetinde artış,
• Kaynakların daha etkin kullanımını sağlar,
• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik,
• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi,
• Hijyen ve gıda güvenliği bilincinde artış,
• Önemli gıda risklerinin azaltılması,
Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,
• Rekabet gücünde artış,
• İhracatta kolaylık,
• Daha etkin bir yönetim ve stok kontrolü sağlar.