KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), kamu ve özel sektör kuruluşlarına kişisel verilerin işlenmesi konusunda birtakım sorumluluklar getirmektedir. Ülkemizde 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK, kişisel verilerin hangi koşullar altında nasıl işleneceğine dair kural ve esasları açıklamaktadır. Bu çerçevede kuruluşlar bu verilerin oluşturulması, saklanması, taşınması, değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi, katagorize edilmesi, silinmesi veya ortadan kaldırılması gibi durumlarda KVKK’daki prosedürleri takip etmek zorundadır. Büyüklüğü, sektörü, çalışan sayısı, ürün ve hizmet gamı fark etmeksizin her kuruluş belirli bir hacimdeki kişisel veriyi yönetmek zorunda kaldığından neredeyse her kurumun KVKK kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda, kuruluşların kişisel veri yönetim sistemlerini KVKK’ya uygun hale getirmesi gerekmektedir. Bu süreçte Mers Danışmanlık’tan KVKK uyum danışmanlığı hizmeti almak tüm organizasyonlara çok daha hızlı ve kolay bir adaptasyon süreci sağlayacaktır.