Sosyal Uygunluk Danışmanlığı

Sosyal uygunluk kuruluşların çalışan hakları, çevre, sağlık, etik, tedarik zinciri yönetimi vb gibi konularda ortaya koyduğu sorumluluk yaklaşımıdır. Şirketler kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk politikaları doğrultusunda bu sorumluluğu yerine getirmektedir. Günümüz iş dünyasında farklı iş kolları, sektörler, pazarlar; ayrıca birbirinden farklı çok sayıda ürün ve hizmet türleri, farklı büyüklükten ve coğrafyalardan şirketler bulunduğundan ortak sosyal uygunluk yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, şirketlerin sosyal uygunluk performasının ölçülebilmesi, denetlenebilmesi ve iyileştirilebilmesi için birçok metodololoji geliştirilmiştir. Mers Danışmanlık olarak bugün dünyanın en saygın sosyal uygunluk denetim metodolojilerinin uygulanması ve belgelendirilmesi için her sektörden firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Mers Danışmanlık’tan sosyal uygunluk danışmanlığı alan firmalar, faaliyetlerini, iç ve dış süreçlerini talep edilen belgenin gerektirdiği kriterlere uygun hale getirebilmektedir. Tüm metodolojilerin temelinde birbiriyle benzer / ortak kriterler bulunmaktadır. Fakat bazıları farklı sektörler ve pazarlar için geliştirilmişken bazıları belirli sektör uygulamaları özelinde hazırlanmıştır. Bu konuda Mers Danışmanlık’tan profesyonel danışmanlık hizmeti alan firmaların elde edeceği faydalar şunlardır:

Ø Söz konusu uygunluk prensipleriyle ilgili eksiklerin tespit edilmesi

Ø Belgelendirme için gerekli dokümanların hazırlanması

Ø Ön denetimlerin yapılması

Ø Çalışanlara konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi

Ø Belgelendirme denetimlerine hazırlık yapılması

Ø Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar için gerekli düzeltici / önleyici eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması

Ø Değişen ve yürürlükten kalkan standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda uygun aksiyonların alınması

Ø Belgelendirme sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması; böylece hızlı ve kolay tedarikçi iş birliklerin kurulması