Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik, şirketlerin küresel, makro-ekonomik, çevresel ve toplumsal eğilimlere adaptasyon kapasitelerini geliştirmek üzere sürdürülebilirlik vizyonu tanımlayarak, değer yaratmayı mümkün kılan bir yol haritası ve uygulama planları geliştirmeleridir.

Şirketler sürdürülebilirlik stratejilerini iş modeline dönüştürdüklerinde, emisyon azaltımı, atık minimizasyonu ve artan geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ile çevre üzerindeki etkilerini iyileştirebilmektedir.

Sürdürülebilir iş modeline tanımlanan süreçler sayesinde elde edilecek daha güvenli ve yüksek kaliteli ürünler/hizmetler aracılığıyla topluma katkı sağlarken, aynı zamanda ortaya konulacak sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde gönüllü sosyal sorumluluk çalışmaları ile toplumsal iletişim güçlendirilebilmekte, uygun sürdürülebilirlik faktörlerini belirleyerek, etkin risk ve maliyet yönetimi yoluyla ekonomik değer yaratabilmektedir.